Tečaj hodanja


Hodati je lako, to zna već svatko. SLažem se, osim ako ideš hodati više od 1000 km. Tada se mijenjaju ulozi, pravila igre. Takav vid hodanja je mnogima nepoznanica, a broj ljudi koji su prehodali preko 1000 km u komadu je zanemariv. Upravo sam zato pokrenuo školu hodanja.

Tečaj koji će osposobiti pojedince ili grupe ljude da se spremniji otisnu na svoje avanture. Oprema, psihološke pripreme, fizička sprema, taktika hodanja, preveniranje ozljeda, borba sa samim sobom, motivacija, borba s vremenskim neprilikama...

Sve su to teme koje će ovaj tečaj temeljito pretresti i naučiti polaznike osnovama koje će ih motivirati da krenu spremniji na avanturu s manje straha. Preko 7000 km u nogama je dovoljna brojka da vas uvjeri da sam zaista prava osoba koja će vas podučiti ovoj vještini.